Skip to main content

Dobavljači, ključna karika u lancu našeg uspeha

Pažljivim odabirom dobavljača, preispitivanjem rizika i nabavki osiguravamo najkvalitetnije i održive materijale za naš proizvodni ciklus, ali se u isto vreme trudimo da održimo i razvijemo odgovorna partnerstva sa našim dobavljačima.

Sastavni delovi našeg procesa nabavke:

  •  Odabir dobavljača
  •  Preispitivanje rizika i nabavki
  •  Stalno ocenjivanje

Partnerstvo sa dobavljačima podrazumeva međusobno poštovanje kao i prihvatanje sledećeg:

  • naše uslove nabavke
  • da poštuje naš sporazum o poverljivosti
  • principe ponašanja za dobavljače
  • da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom
  • da primenjuje principe dobre prakse
  • da pristaje na eksterne provere naše kompanije

EP Belt d.o.o. Loznica je sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Dobavljači EP Belt