Skip to main content

Sistemi kvaliteta koje trenutno posedujemo provereni i sertifikovani su od strane nemačkog TUV NORD-a, tako da i ovog puta ostajemo verni ovoj sertifikacionoj kući i ocenjivanje i sertifikaciju sistema kvaliteta prepustićemo njima.

EP Belt d.o.o. Loznica je sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, svi sertifikovani od strane TUV NORD-a.

Obezbeđenje kontrole kvaliteta vrši se stalnom proverom i kontrolom kvaliteta ulaznih proizvoda kako od strane naših zaposlenih tako i od Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu i Instituta Vinča.

Instalisanjem i akreditacijom sopstvene labaratorije imaćemo brži i opširniju kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda.

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda vrši se nabavkom sirovina najboljeg kvaliteta čime smo se obavezali politikom kvaliteta.

Politika kvaliteta je glavna od svih poslovnih politika kompanije EP Belt Loznica i kao takva ona se sastoji od:

  • Korišćenje sirovog materijala najboljeg kvaliteta
  • Konstantan razvoj tehničko tehnoloških procesa proizvodnje impregnisanih tkanina
  • Procedure kontrolisanja kvaliteta materijala, delova, nedovršenih proizvoda kao i gotovih proizvoda
  • Obuka svih zaposlenih kako bi postigli najviše ciljeve
  • Korišćenje opreme najvišeg kvaliteta u našoj proizvodnji i njeno redovno servisiranje
  • Mera nivoa zadovoljstva korisnika našim konačnim proizvodom i datim uslugama
  • Konstantno uvećanje nivoa QMS-a sa odgovarajućim porastom kvaliteta proizvoda

Svi zaposleni imaju obavezu da se pridržavaju ove politike o kvalitetu.

Politika kvaliteta EP Belt Loznica