Skip to main content

Misija

EP-BELT doo Loznica svoju misiju sagledava u kontinuiranom i kvalitetnom obavljanju poverenih delatnosti, na tehnološki savremen i prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje interesa svojih stakeholdera.

Svrha postojanja, rada i razvoja preduzeća je ispunjenje značajne uloge u zadovoljavanju potreba korisnika usluga preduzeća uz modernu organizaciju, menadžment i stručnost, visoki profesionalizam svih zaposlenih što će omogućiti kvalitetnu i kontinuiranu proizvodnju proizvoda od tehničkog tekstila.

Preduzeće je svoju misiju definisalo u nekoliko segmenata, koji čine osnovni okvir poslovanja i razvoja preduzeća, a to su:

  • Kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj deluje.
  • Intenzivna saradnja sa zainteresovanim stakeholderima,tj. građanima i privrednim subjektima, kupcima, dobavljačima, i razvoj ekološke svesti i odgovornosti.

Svojim načinom organizovanja, modalitetima funkcionisanja i kvalitetom svojih proizvoda, EP-BELT doo Loznica bitno utiče na kvalitet života najširih slojeva društva.

Svoju misiju EP-BELT doo Loznica sprovodi kroz intenzivnu saradnju sa svojim stakeholderima uz razvoj ekološke svesti i odgovornosti, poštovanjem principa održivog razvoja, stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika usluga i njihovoj dobrobiti.

Vizija

Vizija preduzeća je vodeća pozicija kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju u okruženju kroz primenu najbolje dostupne prakse, koja će u budućem periodu postavljati više standarde, kako u oblasti indusrije tehničkopg tekstila, tako i u oblasti investicija i njihove ekonomske opravdanosti koja planira i uvodi nova pravila poslovanja, uz poštovanje principa zaštite životne sredine, socijalnih i upravljačkih pitanja (ESG kriterijuma), Globalnog dogovora UN i milenijumskih ciljeva razvoja.

Svoju viziju preduzeće planira da ostvari strategijom konstantnog ulaganja u razvoj i modernizaciju postojećih kapaciteta primenom novih tehnoloških rešenja u cilju da svojim korisnicima ponudi raznovrsniji i kvalitetniji proizvod u skladu sa zahtevima korisnika, a samim tim i unapredi ukupno poslovanje i razvija pozitivan nivo poslovanja.

Ciljevi

Ciljevi preduzeća za 2023. godinu određuju se u skladu sa osnovnim principima dobrog upravljanja kroz: proizvodnju tehničkih tkanina sa što manje troškova racionalizacijom potrošnje ulaznih inputa, brigu o zaštiti životne sredine, zaštitu zdravlja zaposlenih na radu, brigu o porodicama zaposlenih, poboljšanje profesionalnih performansi zaposlenih, poboljšanje efikasnosti upravljanja u vršenju usluga i optimizaciju istih, stalno ažuriranje podataka korisnika, povećanje broja korisnika i ostvarivanje pozitivnog poslovanja preduzeća.

Rukovodstvo preduzeća pokrenulo je sve zaposlene da u skladu sa utvrđenim ovlašćenjima i odgovornostima daju puni doprinos realizaciji usvojenih ciljeva, poštovanjem zakonskih propisa i primenom procedura poslovanja implementiranih u dokumentima integrisanih sistema menadžmenta (skr. IMS) i Finansijskog upravljanja i kontrole (skr. FUK).

Namera je da se na taj način obezbedi:

  • Zadovoljstvo korisnika naših usluga i drugih zainteresovanih strana,
  • Visok stepen ostvarivanja ciljeva preduzeća, posebno onih koji se odnose na sprovođenje procedura u poslovanju, kao i optimalni nivo pružanja usluga i organizacije u celini,
  • Visok nivo kvaliteta usluga i učinaka zaštite životne i radne sredine,
  • Partnerstvo i poverenje lokalne samouprave i društva u celini i porast broja korisnika naših usluga,
  • Finansijski rezultat u cilju investiranja u nova znanja, tehnologije i opremu, i
  • Zadovoljstvo zaposlenih i njihov doprinos realizaciji ovih ciljeva.

EP-BELT doo Loznica je definisalo ciljeve za posmatranu godinu, kao i planske aktivnosti za ostvarivanje povećanja nivoa proizvodnje, broja korisnika, nivoa zaštite životne sredine, dobiti iz poslovnih aktivnosti.

Znatna pažnja je usmerena i na informisanost korisnika usluga o načinu zadovoljenja svojih potreba i mogućnostima, koje preduzeće nudi. Ove aktivnosti su izvršene kroz medijsko praćenje rada preduzeća i putem zvanične internet stranice preduzeća.

Misija, vizija i ciljevi poslovanja preduzeća EP belt