Skip to main content

Gradimo most ka odgovornom poslovanju

Kompanija “EP-BELT” d.o.o. Loznica je u periodu od 22. septembra do 10. oktobra 2023. godine uspešno završila program obuke „ESG Practitioner“ održan u okviru projekta „Promocija održivih investicija“, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije.

Uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za mir i razvoj i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja, kompanija je dobila sertifikat ESG PRACTITIONER.

Obuke su realizovali Razvojna agencija Srbije, UNDP i “Smart” kolektiv.

ESG sertifikat EP Belt d.o.o. Loznica