Skip to main content

Sigurni u vrhunski kvalitet naših proizvoda

Posedujemo savremenu laboratoriju za hemijska ispitivanja.

Za brzu hemijsku analizu, kao i za pravilno sortiranje materijala za dalju preradu ili prodaju, koristimo savremene uređaje, što omogućava kvalitetnu pripremu materijala.

Da bismo testirali naš kvalitet, ulažemo u mašine za testiranje, da testiramo ceo proces naše proizvodnje.

Testiramo sve materijale koje koristimo u proizvodnji pre početka proizvodnje, tokom procesa proizvodnje, a na kraju testiramo i finalne proizvode sve kako bismo testirali kompletan proizvodni proces, radi najbolje moguće kontrole kvaliteta.

Posedujemo mašine za testiranje vlakana i vršimo ispitivanja impregniranih tkanina.

Testiranjem celokupne proizvodnje vodimo računa o tome da proizvod ima najbolji mogući kvalitet i da izbegnemo probleme u finalnom proizvodu.

Mašine za testiranje koje koristimo proizvodi su TIRAtest i Zvick.

U procesu smo akreditacije laboratorije. Nakon akreditacije moći ćemo da izdajemo zvanične sertifikate o hemijskom sastavu proizvoda.

Laboratorija za testiranje vlakana i ispitivanje impregniranih tkanina - EP Belt