Skip to main content

Posvećeni unapređenju bezbednosti na radu

Posvećeni smo obezbeđenju i pružanju bezbednih i zdravih uslova rada, a radi sprečavanja narušavanja zdravlja u vezi sa radom za sve zaposlene, izvođače radova i druge koji su na bilo koji način uključeni u lanac vrednosti, uključujući kupce, dobavljače i javnost i sve to definisali kroz Politiku bezbednosti i zdravlja na radu.

Stvaranje okruženja u kojem se rizici po bezbednost  i zdravlje na radu kontrolišu radi sprečavanja povreda i bolesti, mere koje se odnose na rizike i prilike planiraju, performanse mere, analiziraju i vrednuju, a čititav sistem stalno preispituje i poboljšava, je osnova za uspostavljanje i ostvarivanje ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu.

Usaglašeni smo sa regulativom i propisima koji definišu bezbednost i zdravlje na radu. Primenjujemo i održavamo procese za eliminisanje opasnosti i smanjenje rizika po bezbedost i zdravlje na radu korišćenjem sledeće hijerarhiije upravljanja:

  • eliminisanje opasnosti,
  • zamena manje opasnim operacijama, materijalima i opremom,
  • korišćenje inženjerskih upravljanja i reorganizacija rada,
  • korišćnje administrativnih upravljanja uključjući obuke,
  • korišenje odgovarajuće lične zaštitne opreme.
Politika bezbednosti i zdravlja na radu EP Belt Loznica