Skip to main content

Naša posvećenost zaštiti životne sredine

Naša briga o životnoj sredini je daleko iznad ispunjavanja zakonskih okvira. Mi aktivno uključujemo naše članove tima, poslovne partnere, klijente i druge u pronalaženje načina za smanjenje uticaja naših poslovnih aktivnosti na životnu sredinu sa ciljem napredovanja budućih generacija.

Mi se odgovorno ponašamo prema životnoj sredini u toku proizvodnje, aktivnosti koje obavljamo u našim prostorijama, odabiru dobavljača i svim ostalim poslovnim aktivnostima.

Poštujemo i pridržavamo se svih zakona koji se odnose na životnu sredinu, a učestvujemo i u raznim inicijativama koje su posvećene održivosti i životnoj sredini. EP Belt d.o.o. Loznica u svom lancu snabdevanja od svojih dobavljača ima očekivanja koja se tiču životne sredine na osnovu kojih donosi odluke vezane za nabavku resursa i novih tehnologija.

Biramo dobavljače koji su:

  • posvećeni poštovanju zakona koji se odnose na životnu sredinu;
  • uključeni u održive poslovne aktivnosti;
  • primenjuju programe za smanjenje i kontrolu bitnih aspekata životne sredine.

Na radnom mestu članovi tima treba da poštuju pravila vezana za upravljanje otpadom i da preduzmu aktivnosti za smanjenje potrošnje vode, energije i drugih obnovljivih i neobnovljivih resursa.

Posvećeni smo principima cirkularne ekonomije i jačanju koalicije odgovornih kompanija koje zastupaju napore za “zeleno poslovanje”. Odgovorno upravljamo otpadom trudeći se da u lancu ostvarimo 0% otpada gde god je to moguće.

Zaštita životne sredine EP Belt Loznica